Γίνετε μέλος!

Ενημερωθείτε για ότι καινούριο συμβαίνει στο χώρο της αισθητικής ιατρικής, της ομορφίας και της Skinceuticals

Close

TONERS

Προετοιμασια της επιδερμιδας για τα προϊοντα που ακολουθουν

Η τόνωση είναι ένα ουσιαστικό βήμα που εξασφαλίζει ότι το δέρμα είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για το υπόλοιπο της θεραπείας Skincare. Σχεδιασμένες για συγκεκριμένους τύπους και καταστάσεις δέρματος, αυτές οι λύσεις διώχνουν τα υπολείμματα, την λιπαρότητα και τα κύτταρα του δέρματος που παραμένουν πίσω μετά τον καθαρισμό και την ισορροπία του pH του δέρματος. Τα toners αυτά δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον που βοηθάει την απορρόφηση των επακόλουθων προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας.

TONERS

Προετοιμασια της επιδερμιδας για τα προϊοντα που ακολουθουν

Η τόνωση είναι ένα ουσιαστικό βήμα που εξασφαλίζει ότι το δέρμα είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για το υπόλοιπο της θεραπείας Skincare. Σχεδιασμένες για συγκεκριμένους τύπους και καταστάσεις δέρματος, αυτές οι λύσεις διώχνουν τα υπολείμματα, την λιπαρότητα και τα κύτταρα του δέρματος που παραμένουν πίσω μετά τον καθαρισμό και την ισορροπία του pH του δέρματος. Τα toners αυτά δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον που βοηθάει την απορρόφηση των επακόλουθων προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας.

Learn more about Facial Toners>

Learn more about Facial Toners

WHAT ARE FACIAL TONERS?

Facial toners are specially-formulated solutions that are used after cleansing. In addition to removing any lingering oil, dirt, and debris, toners can help improve the appearance of different skin types and concerns such oily or acne-prone skin, rough texture, and more.

FACIAL TONERS EXPLAINED

Are facial toners good for your skin?

Using a toner after cleansing has a variety of benefits for the skin. In addition to removing any dirt, debris, and excess oil that remain after washing, facial toners with hydroxy acids can help exfoliate the skin. This extra exfoliation removes the uppermost layer of dead skin cells to help promote the absorption of the skin care products that follow. Eliminating these dead, dull cells with a facial toner helps enhance the skin’s radiance, smooth surface texture, and promote healthy-looking complexion as well.

A facial toner, especially those with witch hazel or hydroxy acids, is especially useful for those with  oily  or  acne-prone skin, as this extra step helps reduce the excess oil and dead skin cells that can clog pores and lead to breakouts.

Some facial toners can help maintain the skin’s pH balance, which is associated with optimal skin-barrier function. A primary role of the skin’s barrier is to help the skin retain moisture. In those with dry skin, a toner may help improve flaking and the appearance of dullness.

When should you use a facial toner?

The best time to use a facial toner is immediately after cleansing. This post-cleansing step is also an opportunity to incorporate extra exfoliation (as long as your toner contains exfoliating ingredients), which can provide additional benefits for all skin types as well as specific skin concerns. And perhaps the most important reason to use a facial toner after cleansing is to prepare the skin to help optimize the absorption of  serums,  or  moisturizers, and other targeted treatment products that follow.

Do you need to use a facial toner?

At SkinCeuticals, we believe a toner is an essential skin care step that helps maximize the results achieved with at-home products as well as  professional office-based treatments  and procedures. With benefits that include removing any debris left behind after cleansing, helping to balance the skin’s pH, or providing exfoliation, facial toners are beneficial for your skin.

What is the best facial toner for oily skin?

The ideal toner for oily and acne-prone skin should contain lipo hydroxy acid or salicylic acid since these ingredients are able to help clear pores and exfoliate dull surface cells that can contribute to blemishes.   Blemish + Age Toner  is formulated with lipo hydroxy acid, salicylic acid, and   glycolic acid  to exfoliate dull surface cells that contribute to breakouts and visible signs of aging. Conditioning Toner also features salicylic and glycolic acids which help renew skin and minimize the appearance of pores.

Can you use a toner if you have dry skin?

Yes. Some toners contain humectants, which are ingredients that help bind moisture to the skin. Our   Equalizing Toner  is formulated to remove residue after cleansing and help balance the pH of dry, normal, and combination skin. In addition, this formula features botanically-based ingredients (including witch hazel, rosemary, aloe, and chamomile) to help soften and soothe skin.

Φιλτρο ανα

Τύπος Δέρματος

Κατάσταση Δέρματος

Ταξινομηση ανα

Φιλτρο ανα

Τύπος Δέρματος

Κατάσταση Δέρματος

Ταξινομηση ανα

Skin Ceuticals

Your browser isn't supported

You can download a new browser :

Firefoxgoogle chromeoperainternet explorer