Γίνετε μέλος!

Ενημερωθείτε για ότι καινούριο συμβαίνει στο χώρο της αισθητικής ιατρικής, της ομορφίας και της Skinceuticals

Close

ΜΑΣΚΕΣ

Βαθιές θεραπείες για συγκεκριμένες περιπτώσεις

Οι μάσκες θεραπείας της SkinCeuticals ενισχύουν τα αποτελέσματα της υπόλοιπης ημερήσιας φροντίδας περιποίησης της επιδερμίδας. Σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση της υπερβολικής λιπαρότητας, της συμφόρησης των πόρων, της αφυδάτωσης και άλλων, αυτές οι επαγγελματικές μασκες διαμορφώνονται με τεχνολογία αιχμής, αποδεδειγμένη επιστήμη και προηγμένα συστατικά που αποδίδουν δραματική βελτίωση του δέρματος.

ΜΑΣΚΕΣ

Βαθιές θεραπείες για συγκεκριμένες περιπτώσεις

SkinCeuticals facial masks are formulated with clinically-proven, high-concentration ingredients to target specific skin concerns. Available as gel, clay, or sheet masks, these multi-functional solutions are designed to address excess oil, pore congestion, dehydration, dullness, and skin sensitivity.

Learn more about Facial Masks>

Learn more about Facial Masks

THE BENEFITS OF A FACIAL MASK

Facial masks are a beneficial addition to your skincare regimen. They deliver high concentrations of key ingredients to help exfoliate, detoxify, hydrate, and soothe skin. Often times, the benefits are felt immediately after application. These targeted solutions complement your daily regimen to address specific skin concerns.

FACIAL MASKS EXPLAINED

What is the best facial cleanser?

The past few years have seen an influx of facial masks in the skincare arena. With so many options to choose from, it can be difficult to discern the most efficacious formulas. The key is finding a facial mask formulated with proven ingredients targeting your specific skin type and concern. For example, a mask packed with rich, hydrating ingredients is not recommended if you have  acne-prone  skin with excess oil. Additionally, if you have combination skin or multiple skin concerns, you may want to “multi-mask” or apply several masks on different areas of your face to address targeted concerns by zone.

It is always best to work with a  skincare professional  who can assess your skin needs and provide you with a personalized product recommendation.

What is the best facial mask for acne-prone skin?

If you have  acne-prone  skin, your first line of defense against breakouts should be a daily skincare regimen that decongests pores, exfoliates skin, and helps prevent future breakouts. Facial masks work to supplement your daily skincare regimen by delivering additional key ingredients to exfoliate, detoxify, and balance the skin.

When searching for a facial mask for acne-prone skin, it is especially important to look for ingredients that exfoliate dead skin cells to help prevent clogged pores from occurring. This includes formulas containing hydroxy acids such as lactic, citric, or  glycolic acid. Facial masks formulated with natural earth clays such as kaolin and bentonite are also recommended, as they absorb excess oil and help decongest pores.

SkinCeuticals  Clarifying clay mask for acne prone skin combines a 2% fruit acid blend rich in hydroxy acids to gently exfoliate dead skin cells with 11% kaolin and 11% bentonite, high quality natural earth clays, to help decongest pores and lift impurities. Aloe and chamomile extracts help soothe and calm the skin.

What is the best facial mask for cold weather?

Cold weather is often accompanied by a drop in humidity. Skin begins to lose its natural water content, resulting in  dryness and  skin sensitivity. However outdoor temperatures are not the only culprit. Moisture loss is accelerated by wind and indoor heat, which can further strip skin of moisture. All these catalyst elements can lead to a state of temporary skin reactivity, resulting in the appearance of blotchiness, tightness, and dehydration. A well-formulated facial mask can provide immediate relief by delivering a high concentration of key ingredients proven to hydrate and soothe skin.

SkinCeuticals  Phyto Corrective Mask combines a high concentration of botanical extracts, a calming dipeptide, and  hyaluronic acid to instantly cool and replenish skin. This soothing facial mask has also been tested post-procedure, including laser treatments and photodynamic therapy.

Visit a skincare professional to learn more

What is the best facial mask for dry skin?

Dry skin is caused by a lack of moisture content in the epidermis, the skin’s outermost layer. It can result from genetics, lipid depletion, sun exposure,  in-office treatments, aging, climate, and the use of harsh soaps or exfoliating agents. Facial masks are a great way to enhance your daily skincare regimen with an immediate dose of hydration. However, it is important to look for a mask formulated with tried and true hydrating ingredients such as  hyaluronic acid. Found naturally in the human body, this humectant acts like a sponge that is capable of attracting and retaining 1,000x its weight in water. Vitamin B5 is another powerful ingredient. This essential vitamin helps promote the skin barrier’s natural repair process.

SkinCeuticals  Hydrating B5 Mask delivers a highly concentrated blend of hyaluronic acid and vitamin B5 to skin. This hydrating facial mask helps replenish moisture levels, leaving skin feeling smooth and supple.

Are facial masks good for your skin?

Yes! A well-formulated facial mask can be a great addition to your skincare routine, aimed at addressing specific skin concerns from dehydration to clogged pores. SkinCeuticals facial masks are available in a variety of formulations and textures to provide immediate and long term benefits in an at-home setting.

We always recommend working with a  skincare professional  who can provide you with a personalized product recommendation based on your skin need and concerns.

Φιλτρο ανα

Τύπος Δέρματος

Κατάσταση Δέρματος

Ταξινομηση ανα

Φιλτρο ανα

Τύπος Δέρματος

Κατάσταση Δέρματος

Ταξινομηση ανα

Skin Ceuticals

Your browser isn't supported

You can download a new browser :

Firefoxgoogle chromeoperainternet explorer